آدرس :

انبار جاده قم : شور آباد ۶۰متری خیابان دوازدهم جنوبی پلاک۵۲

انبار شهریار : شهرک اداری روبروی شهرک اداری شهرک شهید عباس پور غزل۸پلاک ۱۳

دفتر دبی :

دیره ، المرار , ساختمان الواردی G6

شماره های تماس :

مدیریت : جناب آقای شکری

09124585386

 

مشاور حمل و نقل :

09215547597

برای ما ایمیل ارسال کنید

کارشناسان ما شما هستند